Prova gratis!

Effektiv restaurationsbehandling

utan att ge avkall på kvalitet eller estetik
webbanner_EE_tag_320x120_SV.png
FÖRBÄTTRA DIN EFFEKTIVITET NÄR DU GÖR RESTAURATIONER

Spara värdefull tid under behandlingen.

Med snabbhärdande material som Tetric PowerFill och Tetric PowerFlow, vilka kan appliceras i skikt upp till 4 mm förbättras patientupplevelsen. Samtidigt kan vi optimera tiden i stolen, när mindre tid behövs för bondning och skiktning.

Dr. Nicola Ragazzini, Bologna, Italien

Effektiva produkter för effektiva restaurationsterapier.

Ivoclar Vivadent erbjuder dig en portfölj av koordinerade produkter för direkt restaurationsterapi. De hjälper dig att effektivt skapa högkvalitativa estetiska restaurationer.

Ivoclar Vivadent erbjuder tandläkare ett effektivt arbetssätt för att framställa kompositrestaurationer baserade på moderna system och material som: 

  • OptraGate - läpphållare
  • Adhese Universal - universal adhesiv
  • Tetric Line - kompositfamiljen som innehåller konventionella material för anteriora restaurationer som utförs med skiktningsteknik, och 4-mm material för posteriora fyllningar
  • OptraSculpt - modelleringsinstrument med anti-klibb-egenskaper
  • Bluephase PowerCure - högpresterande LED-ljushärdningslampa med intelligent härdningsassistent
  • OptraGloss - höglans i ett steg

Genom att använda produkter som är optimerade för varje situation, kan man förbättra effektiviteten vid restaurationsbehandlingen utan att riskera behandlingens kvalitet eller estetik.


(1) N. Ragazzini, Comparison of restorative time of direct fillings class I & II placed with traditional layering technique or bulk layering technique, Clinical Report, Bologna, 2020.
(2) A. Lebedenko, Comparative fillings: Conventional layering technique versus 3sCure two-layer technique, Test Report, Ivoclar Vivadent, 2018
(3) L. Enggist, Comparison of conventional workflow in direct filling therapy with 3sCure System: Time need in three different German dental offices, Test Report, Ivoclar Vivadent, 2020.
(4) N. Lawson, Clinical evaluation of a bulk fill resin composite, 24-month report, Study Report, Birmingham (US), 2020.